Uz prave informacije ka ostvarenju vaših želja!

Nataša Jović, uvodnik:

Uvodnik Natasa Jovic

Uz prave informacije ka ostvarenju vaših želja!

1982. godine Maja je u novinama pročitala oglas da je potreban volonter u dječijoj bolnici u njenom gradu. Kako je bila četvrti razred medicinske škole, vidjela je to kao odličnu priliku da stekne praksu prije zaposlenja. Sa informacijom koju je pročitala u novinama krenula je ka ostvarenju svoje želje.

1996. godine Anel je na radiju čuo da njegov omiljeni fudbalski klub pobijedio u derbiju i da će sutra organizovati druženje igrača sa navijačima. Bio je presrećan, jer je napokon mogao da dobije autogram svog omiljenog igrača. Sa informacijom koju je čuo na radiju krenuo je ka ostvarenju svoje želje.

2004. godine Emina je u centralnim vijestima Javnog servisa gledala prilog o otvaranju nove firme u njenom gradu. Otišla je da se prijavi na konkurs i sada već desetu godinu radi tamo. Na poslu je napredovala, pa je nakon sedme godine postala zamjenica direktora. Od prijateljice je čula za kurs engleskog jezika, na koji se upisala, jer joj je nova pozicija na poslu donijela i nova putovanja i potrebu za usavršavanjem engleskog. Sa informacijom koju je vidjela na televiziji krenula je ka ostvarenju svoje želje.

2014. godine Filip je na fejsbuk grupi za pružanje informacija mladima, koju svakodnevno posjećuje, pročitao tekst o novom seminaru o ljudskim pravima koji se organizuje u Kairu. Ima jaku želju da popuni onlajn aplikacioni formular, jer bi volio da nauči nešto novo i da vidi Egipat, ali ipak primat daje upisu na fakultet. Dva dana prije je, pretražujući po internetu, pronašao odličan program na univerzitetu u Norveškoj i odlučio je da se prijavi. Ostalo mu je samo da istraži sve mogućnosti za stipendiranje, jer i to može da sazna uz nekoliko klikova. Sa informacijom koju je pronašao na internetu krenuo je ka ostvarenju svoje želje.

Kada smo mladi i kada treba da aktivno djelujemo u društvu, kvalitetna i upotrebljiva informacija je nešto od čega se počinje. Takve informacije su pomogle Maji, Anelu, Emini i Filipu i – bez obzira na različiti vremenski period i kanale komuniciranja – njima je ta informacija bila potrebna kako bi preduzeli važne korake u svom životu.

Sve je lako i lijepo u ovako idealnim situacijama. Međutim, kako ni BiH nije idealna država, tako ni informisanje mladih nije na idealnom nivou. Postoje, naravno, svi ovi mediji putem kojih mladi mogu da se informišu, kao što to mogu da rade i putem centara za informisanje mladih ili info tačaka, ali problem nastaje kod medijske ponude. Sadržaji na elektronskim medijima, kao i u novinama, uglavnom nisu prilagođeni mladima, dok je situacija sa internetom drugačija, jer su tu mladi oni koji određuju o čemu žele da se informišu, i gdje postoji obilje informacija (ili čak "beskonačnost" informacija) koje se mogu pronaći. Zbog toga i istraživanja koja su sprovedena posljednjih godina u BiH pokazuju da se mladi najčešće informišu putem interneta, potom televizije, a znatno rjeđe putem novina i radija.

Pravo mladih na pristup potpunim, objektivnim, razumljivim i pouzdanim informacijama o njihovim pitanjima i potrebama propisano je svim važnim demokratskim aktima i označava poštovanje demokratije, ljudskih prava i osnovnih sloboda. To pravo je mladima osigurano i Evropskom poveljom o informisanosti mladih, koju je 2004. sačinila Evropska agencija za informisanje i savjetovanje mladih (ERYICA). Prema Povelji, informativni rad sa mladima podrazumijeva: informisanje, savjetovanje, vođenje, podršku, uspostavljanje kontakata, obuku i treninge, umrežavanje i upućivanje na specijalizovane usluge.

Dakle, posjedovanje informacija je preduslov i za mobilnost mladih, a to je drugi problem sa kojim se ova populacija u BiH susreće, jer većina mladih ne putuje u inostranstvo. Da bi širili svoja poznanstva i sticali nova znanja i vještine, mladi moraju da budu upoznati sa svim mogućnostima koje im se pružaju, tako da je i u tom segmentu dobra informacija polazište sa kojeg se kreće.

Prepreka ima mnogo, ali da bi svaki mladi čovjek u našoj državi mogao da ostvari svoja prava, kako su to uradili, u mojoj mašti zamišljeni, Maja, Anel, Emina i Filip, potrebno je da državne institucije rade na poboljšanju situacije u domenu informisanja i mobilnosti, jer mladi Bosne i Hercegovine zaslužuju da sa pravim informacijama krenu ka ostvarenju svojih želja. Oni su prave ruke koje će informacije iskoristiti na najbolji mogući način. Svojom pameću, željom za napretkom, svojim inovacijama, trudom i radom. Prava informacija u pravim rukama je garant uspjeha!