Intervju sa… Omladinskim savjetom Republike Srpske

Mladi moraju da budu uključeni u procese donošenja odluka

Omladinski savjet Republike Srpske je krovna organizacija mladih u Republici Srpskoj, koja trenutno broji 55 organizacija članica. O radu Omladinskog savjeta, aktivnostima koje sprovodi, budućim planovima, saradnjom sa vlastima na svim nivoima, ali i novoj Omladinskoj politici Republike Srpske razgovarali smo sa predsjednicom OSRS-a Danijelom Topić.

Čitav članak dostupan je u novom izdanju IUVENTE, koji možete pregledati ovdje.